Правилник за вътрешния ред

Уважаеми гости, за приятната и безпроблемна почивка в къща за гости “Катерина”  Ви молим стриктно да спазвате правилата на къщата !!!  

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимателно прочетете общите условия за ползване на къща за гости “Катерина”. Когато направите резервация, вие встъпвате в договорни отношения с къща за гости “Катерина” и приема общите условия на къщата. При всяка резервация на къща за гости “Катерина” се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване и ги приемат без изключение и без протест и не могат да бъдат оспорвани.

Настаняване и освобождаване

 1. Настаняването и освобождаването в къща за гости “КАТЕРИНА” се извършва в следните часове:
  – настаняване след 15 часа;
  – освобождаване до 11 часа- уверете се, че не сте забравили вещи и ценности.
 2. Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите след допълнително уточняване. 
 3. Изисквания при настаняване: Лична карта/ паспорт. Непълнолетните гости (под 18 г.) не се настаняват без пълнолетен придружител
 4. Само регистрирани гости се настаняват в къща за гости “Катерина” и се допускат на територията й.

Защита на лични данни

 1. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие, избирайки да посетите  къща за гости “КАТЕРИНА” и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Вашите лични данни  се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде представяна за други цели.

Вътрешен ред

 1. В къща за гости “КАТЕРИНА” пушенето е абсолютно забранено! Допустимо е единствено в двора и другите открити общи части на туристическия обект.
 2. На територията на къща за гости “КАТЕРИНА” не се допускат домашни любимци.
 3. При напускане на туристическия обект гостите  са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.  В противен случай ще бъде удържана сума от депозита за евентуални щети, непочистени помещения и посуда при ползването къщата, двора, неспазване на условията и правилата.(раздел  щети или загуби  т.2).
 4. Клиентите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.
 5. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия са абсолютно забранени!
 6. При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите в къща за гости “КАТЕРИНА”  поемат  цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения. 
 7. Със своя престой, гостите не трябва да създават дискомфорт на живущите около къщата /слушане на силна музика, използване на пиротехнически средства / съгл. Изискванията на Наредба 6 за показателите за шум в околната среда /2006 г./.
 8. Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в къща за гости “КАТЕРИНА”.
 9. При напускане на къщата гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите.
 10. Забранено е влизането в обекта с обувки. Къща за гости КАТЕРИНА предлага безплатни пантофи за еднократна употреба за всеки гост. За ваше удобство може да носите ваши пантофи.
 11. Влизането с всякакви моторни превозни средства по зелените площи е забранено. 
 12. При използването на санитарно-хигиенните възли в общите и индивидуални помещения на територията на туристическия обект, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и не разградими предмети в тоалетните чинии.
 13. Не се разрешава късането на цветя и декоративна растителност. 
 14. Дървата се използват само за отопление на къщата. Ако някои гости желаят огън за атракция, дървата се заплащат допълнително. 
 15. Не е разрешено изнасянето и разместването на каквото и да е имущество на къщите за гости, без изричното съгласие на управител.
 16. При констатирани груби нарушения на вътрешния ред в къщата, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на къщата, собственикът има право да прекрати договора и престоя на гостите!

Гости

 1. Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къща за гости “КАТЕРИНА”  не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията. Общият капацитет на къща за гости “КАТЕРИНА” е 10 човека! 
 2. Влизане или достъп до имота могат да бъдат отказани, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията. 
 3. Собственикът на къща за гости “КАТЕРИНА” не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!

Заплащане

 1. При запитване за резервация, чрез предоставените от вас лични данни, на посочен от вас електронен адрес, ние ще изпращам фактура, в която са описани  датите на вашия престой, дължимата сума за плащане, както и банковата ни сметка за превод. 
 2. За да потвърдим вашата резервация е нужно да направите плащане в размер на 100% от сума за вашите нощувки не по-късно от 3 дни след вашето запитване. 
 3. Вашата резервация е гарантирана само при постъпило плащане!
 4. При липса на плащане резервацията се анулира.

Анулации:

 1. Анулация на направена резервация може да бъде направена до 24 часа – без неустойка или до 14 календарни дни преди датата на настаняване – с неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. 
 2. При анулация в периода от 13-тия ден до деня на настаняване, при неявяване на туристите в деня на настаняване, преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички, или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват.   
 3. Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на къща за гости “КАТЕРИНА”, става в срок до 14 дни от датата  на анулацията. 
 4. За анулация на направена резервация е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къща за гости “КАТЕРИНА”– guesthousekaterina@gmail.com.

Допълнителни разходи

 1. Разходите за комунални услуги (ток, вода) и туристически данък са включени в наемната цена. Допълнителни такси няма.

Щети или загуби

 1. Изискваме от нашите гости  да се отнасят към имуществото на къща за гости “КАТЕРИНА”  с грижата на добър стопанин.  Гостите на къщата носят материална (финансова) отговорност за повреденото и/или изгубено имущество по време на своя престой. 
 2. Във връзка с недобросъвестни поведение и зачестилите злоупотреби от страна на  посетители, къща за гости “КАТЕРИНА” прилага международно утвърден модел за предлагане на туристически услуги и изисква от гостите си да предплатят депозит в размер на  400 лв (четиристотин лева), този депозит е за евентуални щети, непочистени помещения и посуда при ползването къщата, двора, неспазване на условията и правилата. Депозитът трябва да се плати в деня и часа на настаняване, в брой, когато гостите пристигнат в къщата, за което се издава съответния документ. След установяване състоянието на обекта при напускане на гостите, депозитът ще бъде възстановен в случай, че обектът се издаде в състоянието, в който е бил приет.  След определяне състоянието на обекта при напускане на гостите и установяване на това, че няма налични нарушения, повреди, щети и/или липси, депозитът се връща е пълен размер. Тази мярка цели да продължим да предлагаме високо качество на своите гости, защитени от недобросъвестни такива. Разбираме, че това поражда известно неудобство, но при спазване на правилата в къща за гости “КАТЕРИНА”, гарантираме абсолютна коректност от наша страна. 
 3. Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къща за гости “КАТЕРИНА” може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. 
 4. Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости “КАТЕРИНА”, в това число нейното обзавеждане, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента или по банкова сметка на собственика или на негов представител. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се прихваща от платения депозит, заплаща се в брой на момента или по банкова сметка на собственика или на негов представител. Ако стойността на щетите е по-голяма от сумата на депозита, разликата се доплаща от гостите. В случай, че стойността за възстановяване на вредата е по-малка от депозита, остатъкът от него се връща на гостите. 
 1. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си. В противен случай ще бъде удържана сума от депозита.

Достъп

 1. Къща за гости “КАТЕРИНА” е на разположение за пълноценно ползване от гостите си по време на наемния период.
 2. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

Ценности и сигурност

 1. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости “КАТЕРИНА”, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
 2. При отворени/отключени прозорци и врати по време на наемния период, независимо дали гостите са на територията къща за гости “КАТЕРИНА” или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите.
 3. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

Жалби

 1. Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.
 2. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.

За контакт: 

+359 893 51 51 50 – Николай Арсенов

+359 893 62 64 62– Катерина Арсенова

 

 1. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

Приемане на общите условия

С потвърждаването на резервацията (постъпило плащане), всички клиенти заявяват, че са прочели и разбират условията и правилата за ползване на Къщата за гости Катерина, както и че са съгласни с тях!

Утвърдил:  Николай Арсенов

phone-icon